Educatoare: Diana și Denisa

În grupa noastră poți intra

Cu noi să stai alăturea.

De vrei să cânți, să te distrezi,

De vrei să te joci, să desenezi,

De vrei să fii orice vei vrea

La noi în grupă poți afla

Că orice rol îți vei dori

Într-o clipită vei deveni!

 

Nu ezita, e șansa ta,

Fii curajos și vei întâlni

Mulți aricei jucăuși și sprintenei,

Măricei și voinicei.

Venind veseli, mulțumiți

Pentru joacă pregătiți.

”-Bună dimineața!” salutăm,

Cu o îmbrățisare ne întâmpinăm,

Apoi ”Spor la joacă!” ne urăm.

 

Cât e ziua de lungă vrem,

Ca prieteni buni să ne avem.

Iar de se întâmplă să mai greșim

Unii altora ne alăturăm,

Ce e rău noi explicăm,

Binele îl arătăm,

Unii pe alții ne iertăm

Și din greșeli noi învățăm.

 

Pe doamnele educatoare le ascultăm,

Împreună ne jucăm, creștem și învățăm.

Lumea noi o descoperim

Pentru școală ne pregătim

Oameni mari să devenim,

Pe părinți să-i mulțumim

Și fericiți să trăim.

 

Grupa ariceilor este una dintre grupele grădiniței cu program prelungit „Degețica” de la locația de pe strada Târnavelor nr. 4. Sloganul grupei noastre este „Ne jucăm, învățăm, creștem împreună”.

În prima perioadă a vieții, lumea unui copil se restrânge la casă și interacțiunea este cea cu membrii familiei. Odată cu vârsta preșcolară, copilul se deschide social către un nou mediu, cel al grădiniței. Această perioadă este foarte importantă deoarece aduce schimbări în viața copilului, a familiei, și de aceea necesită o atenție aparte.

În grupa ariceilor, copiii se simt ca în a doua lor casă, dovezi fiind bucuria și plăcerea copiilor de a fi alături de colegi și educatoare la grădiniță în grupa noastră. Aici le oferim spațiul, mediul și confortul de care au nevoie pentru a se simți alături de noi în siguranță, apreciați, iubiți și importanți. Ținem seama de faptul că fiecare copil este unic și are propriul ritm de dezvoltare, de aceea urmărim progresul copilului în raport cu el înşuşi şi mai puţin raportarea la normele de grup.

Abordăm activități diverse, atractive, plăcute și accesibile copiilor, desfăşurate într-un mediu plăcut şi familiar acestora, cu diferite modalităţi de realizare, care au la bază jocul – forma principală de realizare a învățării la vârsta preșcolară, permițând preşcolarilor să-și manifeste cu uşurinţă şi siguranţă cunoştinţele, priceperile, capacitățile și deprinderile dobândite, într-o atmosferă relaxantă.

Fiecare copil este încurajat și ghidat cu atenție pentru dezvoltarea sa globală, ținând cont de particularitățile de vârstă și individuale ale fiecăruia. În grădinița noastră și în grupa noastră promovăm o educație axată pe disciplina pozitivă, îmbinând blândețea cu fermitatea în relațiile dintre adulți și copii. Desfășurăm activități instructiv-educative pornind de la domeniile de dezvoltare vizate în Curriculum pentru educația timpurie și detaliate în „Reperele fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”. Temele abordate sunt alese ținând seama de nevoile și interesele copiilor, încurajând explorarea și învățarea prin descoperire a micilor învățăcei și dezvoltându-le încrederea în forțele proprii.

Preşcolarul creşte şi se dezvoltă în două medii esențiale în viață: familia şi grădiniţa. Așadar, este foarte importantă colaborarea între părinţi şi educatoare. De aceea, în procesul educațional noi ne bazăm pe sprijinul și colaborarea părinților copiilor, desfășurând anual parteneriatul grădiniţă-familie, având ca obiectiv general dezvoltarea abilităților de relaționare între preșcolari, părinți și educatoare, și exemple de bune practici privind gestionarea și comunicarea în situațiile problemă întâlnite între preşcolari, între preșcolari și părinți, între preșcolari și educatoare. Împreună formăm o echipă cu același scop: fericirea copiilor – starea de bine a copiilor fiind un factor esențial în învățarea și dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor, cultivându-le cele mai importante valori, atitudini și deprinderi, dezvoltându-le competențele socio-emoționale atât de necesare pentru integrarea cu succes în societate astfel încât să punem bazele omului modern de mai târziu.

Fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a drumului pe educatorul capabil să-i insufle treptat forța și elanul necesare îndeplinirii destinului său de OM.” (Maurice Debesse)