Înscrieri 2023-2024

Rezultatele înscrierilor se vor afișa la sediul unității (strada Venus) în data de 30 iunie 2023, ora 14:00.

Înscrierile încep din 15 iunie 2023

Colectarea și procesarea dosarelor de înscriere se poate realiza:

direct la sediul grădiniței Degețica de pe Strada Venus, Nr. 20-22

Calendar înscrieri

Oferta de școlarizae 2023-2024

Vă rugăm să consultați următoarele:

Ordinul Ministerului Educației nr. 482/31.05.2023

Acte necesare înscrierii:

Fișă de înscriere

Declarație pe propria răspundere

Declarație acord

Copie de pe certificatul de naștere al copilului

Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal

Adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit

Alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere

Dosar plic (vezi aici cum trebuie consemnat dosarul)

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

Adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic (adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ);

Avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității