Înscrieri 2022-2023

REZULTATE ÎNSCRIERI ETAPA I, FAZA 1 AN ȘCOLAR 2022-2023

COPII ADMIȘI, ETAPA 1, FAZA 1, LOCAȚIA TÂRNAVELOR AN ȘCOLAR 2022-2023

Stimați părinți, pentru copiii admiși NU este nevoie de confirmarea locurilor. În data de 02.09.2022 va avea loc o întâlnire cu părinții (fără copii) de la grupele mici din grădiniță. În ceea ce privește ora, veți fi contactați fiecare dintre dumneavoastră de către educatoarele grupelor.

Înscrierile încep din 30 mai 2022

Colectarea și procesarea cererilor de înscriere se poate realiza în următoarea modalitate:

direct la sediul grădiniței Degețica de pe Strada Venus, Nr. 20-22

Procedură înscrieri

Graficul (orarul) înscrierii copiilor

Locuri disponibile

Documente utile:

Adresă ISJ Cluj

Procedură înscrieri în Grădinița Degețica

Oferta de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023

Acte necesare înscrierii:

Copie după certificatul de naștere al copilului

Copie după cărțile de identitate ale părinților

Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor (privind angajarea)

Adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate (descărcați aici)

Fișă de înscriere (descărcați aici)

Acord privind confidenţialitatea datelor personale (descărcați aici)

Declarație acord (descărcați aici)

Acte doveditoare, în cazul încadrării într-unul din criteriile generale de departajare

Acte privind tutela minorului, în cazurile speciale (familii monoparentale...)

Dosar plic (vezi aici cum trebuie consemnat dosarul)

Înscrierea copiilor în grădiniță

ETAPA I DE ÎNSCRIERE: 30 mai - 16 iunie 2022

1. Colectarea cererilor de înscriere 30.05 – 10.06.2022

2. Procesarea cererilor de înscriere: 13.06 – 15.06.2022

3. Confirmarea locurilor se realizează în perioada 16.06 – 17.06.2022

16 IUNIE 2022 – AFIȘARE REZULTATE

Unitățile de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, care nu mai au locuri disponibile după prima etapă, nu pot primi cereri tip de înscriere pentru etapa a doua.

ETAPA a II a DE ÎNSCRIERE: 20 iunie - 01 iulie 2022

1. Colectarea cererilor de înscriere 20.06 – 24.06.2022

În perioada 20.06 - 24.06.2022, părinţii/tutorii/ reprezentanţii legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, solicită înscrierea la o unitate de învăţământ cu nivel preşcolar care are locuri libere.

2. Procesarea cererilor de înscriere 27.06 – 29.06.2022

3. Confirmarea locurilor se realizează în perioada 30.06 – 01.07.2022

ETAPA DE AJUSTĂRI

Etapa de ajustări, desfăşurată în afara perioadei menţionate în Nota M.E. nr. 28074/04.05.2022, presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe locurile rămase libere.

În cadrul acestei etape, după cuprinderea tututor copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani la data de 31.08.2022 şi după cuprinderea solicitărilor pentru grupa mare, vor putea fi înscrişi, în limita locurilor disponibile, şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.