Educatoare: Maria și Daniela

Grupa Albinuțelor, grupa noastră, este precum stupul de albine. O mare familie care se bazează pe iubire, înțelegere și respect! Știm cu toții că albinele sunt foarte importante în ceastă lume, iar fără ele florile, pomii și tot ceea ce este verde, colorat și frumos nu ar exista. La fel ca și acestea, copilașii acestei grupe sunt foarte importanți. Aceștia trebuie ocrotiți, iubiți și ajutați să se dezvolte cât mai frumos, atât fizic cât și intelectual și emoțional, deoarece ei reprezintă societatea de mâine. Astfel, vor deveni oameni frumoși, pregătiți pentru viață, cu principii precum importanța sincerității, a iubirii, a corectitudinii, a spiritului civic, principii ce îi vor ajuta să construiască o societate frumoasă, cât

În Grupa Albinuțelor este mereu veselie, iubire și zumzet de copilași fericiți care se dezvoltă în armonie și înțelegere. La noi în familie toată lumea este importantă și ne ajutăm unii pe alții. Așadar, vă așteptăm să intrați încrezători și fără emoție în familia noastră, în Grupa Albinuțelor!